Loading... Loading...

La força del gris

L’objectiu primordial en aquest projecte era actualitzar estètica i funcionalment aquesta cuina situada en una casa unifamiliar dins d’una zona residencial. Comptàvem amb unes generoses dimensions, bona il·luminació i ventilació, però amb diverses portes d’accés a la cuina que marcaven fluxos de circulació dins l’espai. Tots aquests factors van influir al moment de resoldre la nova distribució. Es va decidir modificar el mínim possible la ubicació dels electrodomèstics i els esforços es van concentrar en el disseny dels mobles per augmentar la seva capacitat i millorar el seu funcionament. Pel que es van col·locar tots els mobles baixos amb calaixos (amb això es facilita l’accés a tot el que sigui guardat) i els mobles alts es van fer d’una altura tal que permetés un fàcil accés a tots els prestatges. Quant als colors es buscava alguna cosa molt sobria i intemporal, per això es va escollir el gris marengo mat per als mobles i el Blanc Zeus per a la taulell de silestone. El resultat és una cuina elegant, discreta i natural i el més important: els clients han guanyat en qualitat de vida.

La força del gris

Reforma d'una cuina en tons de gris.
Matadepera, Barcelona.

enjoyed it? Share it

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest