Més enllà del confort i l’estalvi, la domòtica també aporta un seguit de beneficis relacionats amb el dia a dia i el ritme de vida modern. I què vol dir això?, us deveu preguntar. Doncs significa que la domòtica obre un ampli ventall de possibilitats relacionades amb l’oci i el temps lliure. Gràcies a la domòtica podem comprar des de casa o bé treballar, estudiar o reciclar-nos des de qualsevol punt. El tele-treball i la tele-ensenyança són impensables en un entorn sense internet i domòtica. Així mateix, també facilita amb escreix l’accés a la informació. I per si això no fos suficient, també fa viable el telecontrol i la teleassistència de persones grans o bé que requereixen una cura especial. Les conegudes alarmes de salut que porten molts avis i àvies que viuen sols en són un exemple.

 

En aquests casos detallats anteriorment, és impossible destriar la domòtica de l’internet de les coses. L’internet és necessari per integrar aquests objectes connectats a una eina. Aquesta connexió és el que fa possible l’automatització de determinades accions.

Exemples:

  • Els termostats intel·ligents. Regulen la temperatura de la llar des de qualsevol lloc. També permeten programar que la calefacció o el sistema de climatització es posi en marxa quan detecten que algú s’acosta a la llar.
  • Les persianes domòtiques. Poden ser regulades a distància o fins i tot es programen perquè s’obrin o bé es tanquin a una hora concreta, segons les condicions meteorològiques de l’exterior.
  • Càmeres. Es poden connectar les càmeres a una central domòtica i si es detecta una presència inesperada, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc es poden tancar portes i finestres.